Tema portreta: Zvuk

Autor fotografija: Korina Vekić

Modeli: Ivan Matan,Jana Slaming , Mihael Kuzmičić, Petra Mareković

Škola za grafiku dizajn i medijsku produkciju 2017